Vali keel

XLVII ESS Kalevi Suvejooks

AJAKAVA:

Laupäev 17.07.2021

 • 14:00 Startide algus
 • 14:00..16:00 Nööri- ja tugiraja ning avatud raja stardid
 • 14:00..16.00 Avatud on tillurada

Pühapäev 18.07.2021

 • 11:00 Startide algus
 • 11:00..13:00 Nööri- ja tugiraja ning avatud raja stardid
 • 11:00..13:00 Avatud on tillurada

AUTASUSTAMINE: ESS Kalevi Suvejooksu autasustamine toimub 2.päeval kahe päeva tulemuste summa alusel.

AVATUD RAJAD: Eelregistreerimata võistlejate jaoks on suundorienteerumise rada – 4km. Registreerimine avatud rajale toimub võistluskeskuses asuvas infotelgis. Stardimaks 8 €. Infotelgist saab iga avatud raja osaleja rinnanumbri. Avatud raja võistlejad lähetatakse rajale Premia stardist. Stardihetke fikseerib võistleja stardijaamast (sarnaselt päevakutele).

ESMAABI: Meedik ootab abivajajaid Skizze mängutelgis.

FINIŠ: Finišiaeg saadakse märke tegemisega finišijoonel. Finišialas toimub SI-kaardist andmete mahalugemine. Kui võistleja kasutas rajal olles tavakompostrit, tuleb andmete mahalugemisel teavitada sellest finišikohtunikku. Oma viimasel võistluspäeval tuleb vahetult peale tulemuste mahalugemist tagastada korraldajatelt renditud SI-kaart. Võistleja vastutab SI kaardi korrektse mahalugemise eest.

Iga lõpetaja saab 0,5l pudeli juua.

INFOTELK: Infotelk asub võistluskeskuses. Infotelk on avatud 1.päeval alates kella 12:30, 2.päeval alates kella 10.00. Infotelgis saab tasuda sularahas osavõtutasusid, registreeruda avatud rajale, teatada SI pulga numbri muutusest, lisaks on seal pakihoid, autovõtmete hoid, leiunurk.

JOOTMINE RAJAL: Mõlemal päeval on metsas joogipunktid, mida läbivad enamus radu.

KATKESTAJAD: Katkestajad peavad läbima finiši või teavitama finišikohtunikku oma katkestamisest viivitamatult võistluskeskusesse jõudes.

KONTROLLAEG: Kontrollaeg on mõlemal päeval 3 tundi, avatud rajal 2 tundi.

LASTE MÄNGUTELK: Võistluskeskuses on Skizze mängutelk, kus lapsed saavad aega veeta kuni vanemad metsas on. Samas on ka tilluraja algus ja lõpp ning esmaabi.

LEGENDID: Legendid on trükitud kaardile. Startides saadaval lisalegendid ja kinnitusteip, kuid teipimisabi ei tagata. Legendid asuvad stardialast väljaspool.  Kaardile on trükitud nii KP järjekorra- kui ka tunnusnumbrid.

MAASTIK JA KAART: Mõõtkava 1:10 000, v.a. MN8NR, MN10NR – 1:5000 Kõrgusjoonte vahe 5 m. Vichy stardist alustavatel võistlejatel on kaart suurusega 310x300mm, Premia stardist alustavatel võistlejatel on väiksem kaart. Kaardid on trükitud offset-meetodil veekindlale paberile. Kaardid ei ole kilekottides. Kes soovib veekindlat kaarti kilekotti panna, peab sobivas mõõdus kilekoti ise kaasa võtma.

MÄRKIMISE REEGLID: Kasutusel on elektrooniline märkesüsteem SportIdent (SI). Kasutada võib kõiki SI kaartide versioone, sh SI-Air. Kontrollpunkti läbimise registreerimiseks tuleb SI-kaart panna KP-s olevasse jaama ja oodata valgus- ja/või helisignaali. Kui signaali ei teki, tuleb teha tavakompostriga märge kaardi serva. Võistleja vastutab korrektse komposteerimise eest. SI-kaardi kaotamisel tulemus tühistatakse.

PARKIMINE: Parkimine on võistluskeskuses lagendikul. Palun järgige parkimist korraldavate kohtunike juhiseid. Parkimistasu on 1€/päev, palun varuda võimalikult täpne raha.

PESEMINE: Võistluskeskuses pesemisvõimalust ei ole. Ujumiseks soovitame Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse tee ääres olevat Mägede järve.

RENDI SI-PULGAD: Saab kätte infotelgist ja tagastatakse 2. päeval finišis.

RINNANUMBRID: Rinnanumbrid on võistluskeskuses. Avatud rajal osalejad saavad rinnanumbrid infotelgist. Rinnanumbri kandmine on kohustuslik. Rinnanumbrite kinnitamiseks vajalikud haaknõelad võtke palun ise kaasa.

Rinnanumbrile on lisaks numbrile trükitud võistleja nimi, võistlusklass, 1. päeva stardiaeg ning kaugused startidesse.

Rinnanumbril numbri kohal olev logo näitab ära, millise nimega stardist võistleja stardib. Jälgi oma rinnanumbril olevat logo ning starti juhatavatel viitadel olevaid logosid.

SPORDITARVETE MÜÜK: Võistluskeskuses on OÜ Skvaier ja T-Style OÜ müügiletid.

START:

Tänavu on ESS Kalevi Suvejooksu startide suuremate toetajate nimed –Vichy ja Premia. Stardi nimi on stardiprotokollides ära toodud, lisaks on võistlejate rinnanumbritel numbri kohal vastava toetaja logo. Jälgi oma rinnanumbril olevat logo ning starti juhatavatel viitadel olevaid logosid.

 1.päev - eraldistart

 • Nööri- ja tugirajale saab startida sobival ajal ajavahemikus 14.00-16.00
 • Stardiintervall on kõikides ülejäänud klassides 2 min.
 • Stardialasse sisenemine 2 min enne tegelikku stardihetke.
 • Kohtunikud kontrollivad SI nr ja rinnanumbri õigsust.
 • Start toimub kaardiämbri kõrvalt. Võistleja vastutab õige kaardi võtmise eest.
 • Stardi vahetus läheduses, kuid väljapool stardiala on saadaval lisalegendid ja kinnitusvahendid. Teipimisabi ei garanteerita.

2.päev - viitstart

 • Klassides MN8NR, MN10NR ja MN10TR on eraldistart. Stardikorraldus on sarnane 1. päevaga. Start on avatud 11.00-13.00
 • Ülejäänud klassides on viitstart. Klassi parim stardib esimesena ning vastavalt 1. päeva kaotusele järgemööda ülejäänud. Rohkem kui 30 min kaotanud ning esimese päeva tulemuseta võistlejad lähetatakse rajale 2-min intervalliga.
 • Stardi vahetus läheduses, kuid väljapool stardiala on saadaval lisalegendid ja kinnitusvahendid. Teipimisabi ei garanteerita.
 • Stardikoridori sisenemine toimub 3 min enne stardiaega, minuti kaupa. Stardikoridoris palume tungivalt järjekorda enam mitte muuta.
 • Start antakse arvutimonitoril tiksuva stardikella järgi, stardihetke tähistab 1 piiks (eelpiikse ei ole).
 • Start toimub stardijoonelt, võistleja võtab kaardi oma klassi tunnusnumbriga kaardiämbrist võistlusaja sees. Võistleja vastutab õige kaardi võtmise eest.
 • Viitstardi stardiaeg arvutatakse järgmiselt: Esimene võistleja stardib klassi stardi algusaeg + eelmise päeva minutid (ilma kümnendkohata) ja sekundid. Nt. Kui võitja aeg oli esimesel päeval 00:45:32 ja tabelis on näidatud klassi stardi ajaks 10:25:00, siis tegelikult stardib Ta 10:30:32 Arvutuskäik: 10:25:00 + 00:05:32 Iga järgnev võistleja samast klassist stardib oma kaotuse võrra liidrist hiljem. Need, kes kaotasid esimesel päeval kuni 30 minutit pääsevad viitstarti. Ülejäänud stardivad 2 minutiste vahedega pärast viitstartijaid. 2. päeva stardiprotokoll riputatakse korraldajate poolt võistluse kodulehele www.suvejooks.ee ja võistluskeskusesse kohe pärast protokolli valmimist.

TELKIMINE: Võistluskeskuses on võimalik telkida. NB! Lahtise tule kasutamine keelatud.

Lähikonnas on Kakerdaja raba ning Mägede järve ääres olevaid RMK telkimiskohad, mõlemas on ujumisvõimalus.

TOITLUSTAMINE: Võistluse ajal on võistluskeskuses avatud välitoitlustus. Süüa ja juua pakub Jäneda Musta Täku Tall!

TUALETID: Tualetid asuvad võistluskeskuses.

TULEMUSED: Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finishi- ja etapiaegadega tulemustelehe. Jooksvad tulemused kuvatakse võistluskeskuses olevale ekraanile.

Online tulemused ilmuvad võistluse ajal võistluste kodulehel www.suvejooks.ee Samasse ilmuvad ka protokollid.

TÄIENDAV INFO: ESS Kalevi Suvejooksu kodulehel http://www.suvejooks.ee ja võistluste ajal infotelgist.

VÕISTLUSKESKUS: Võistluskeskus asub Perila - Jäneda tee läheduses. Tähistus algab Perila-Jäneda tee 22.kilomeetril. Navigaatori otsigus soovitame kasutada otsingusõna ’Kreo bussipeatus’.

Link: https://goo.gl/maps/RiJNedRNEViXHXqx7

Võistluskeskuse koordinaadid: 59°12'37.6"N 25°28'41.0"E

Vihje: samas kohas, kus mullu EMV lühiraja võistluskeskus.

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: SK LSF Pronoking Team ja ESS Kalev. 

RAJAMEISTER: Margus Klementsov

  

OKAS PÄKKA!