Vali keel

XLVIII ESS Kalevi Suvejooks

 

AJAKAVA:

Laupäev 15.07.2023

 • 14:00 Startide algus
 • 14:00..16:00 Nööri- ja tugiraja ning avatud raja stardid
 • 14:00..16.00 Avatud on tillurada

Pühapäev 16.07.2023

 • 11:00 Startide algus
 • 11:00..13:00 Nööri- ja tugiraja ning avatud raja stardid
 • 11:00..13:00 Avatud on tillurada

AUTASUSTAMINE: ESS Kalevi Suvejooksu autasustamine toimub 2.päeval kahe päeva tulemuste summa alusel.

AVATUD RAJAD: Eelregistreerimata võistlejate jaoks on suundorienteerumise rada – 5-6km. Registreerimine avatud rajale toimub võistluskeskuses asuvas infotelgis. Stardimaks 12 €. Infotelgist saab iga avatud raja osaleja rinnanumbri. Avatud raja võistlejad lähetatakse rajale Vichy stardist. Stardihetke fikseerib võistleja stardijaamast (sarnaselt päevakutele).

ESMAABI: Meedik ootab abivajajaid mängutelgis.

FINIŠ: Finišiaeg saadakse märke tegemisega finišijoonel. Finišialas toimub SI-kaardist andmete mahalugemine. Oma viimasel võistluspäeval tuleb vahetult peale tulemuste mahalugemist tagastada korraldajatelt renditud SI-kaart. Võistleja vastutab SI kaardi korrektse mahalugemise eest.

INFOTELK: Infotelk asub võistluskeskuses. Infotelk on avatud 1.päeval alates kella 12:30, 2.päeval alates kella 10.00. Infotelgis saab tasuda sularahas osavõtutasusid, registreeruda avatud rajale, teatada SI pulga numbri muutusest, lisaks on seal pakihoid, autovõtmete hoid, leiunurk.

JOOTMINE RAJAL: Mõlemal päeval on metsas joogipunktid, mida läbivad enamus radu.

KATKESTAJAD: Katkestajad peavad läbima finiši või teavitama finišikohtunikku oma katkestamisest viivitamatult võistluskeskusesse jõudes.

KONTROLLAEG: Kontrollaeg on mõlemal päeval 3 tundi, avatud rajal 2 tundi.

LASTE MÄNGUTELK: Võistluskeskuses on mängutelk, kus lapsed saavad aega veeta kuni vanemad metsas on. Seal samas on ka tilluraja algus ja lõpp ning esmaabi.

LEGENDID: Legendid on trükitud kaardile. Startides saadaval lisalegendid (ainult esimesel päeval) ja kinnitusteip, kuid teipimisabi ei tagata. Legendid asuvad stardialast väljaspool.  Kaardile on trükitud ainult KP järjekorranumbrid!

MAASTIK JA KAART: Mõõtkava 1:10 000, v.a. MN8NR, MN10NR – 1:5000 Kõrgusjoonte vahe 5 m. Kaardid on trükitud offset-meetodil veekindlale paberile. Kaardid ei ole kilekottides. Kes soovib veekindlat kaarti kilekotti panna, peab sobivas mõõdus kilekoti ise kaasa võtma.

MÄRKIMISE REEGLID: Kasutusel on elektrooniline märkesüsteem SportIdent (SI). Kasutada võib kõiki SI kaartide versioone, sh SI-Air. SI-Air on võistlusel aktiivne. Kontrollpunkti läbimise registreerimiseks tuleb SI-kaarti viibata jaama kohal või panna jaama avasse ja oodata valgus- ja/või helisignaali. SI-kaardi kaotamisel tulemus tühistatakse.

PARKIMINE: Parkimine on võistluskeskuses lagendikul. Palun järgige parkimist korraldavate kohtunike juhiseid. Parkimistasu on 1€/päev, palun varuda võimalikult täpne raha. Parkimisruumi ei ole palju, seega palume võimalusel saabuda ühises autos. Kui keskuses enam parkimiseks ruumi pole suunatakse teid 400m kaugusele karjääri parkima.

PESEMINE: Võistluskeskuses pesemisvõimalust ei ole.

RENDI SI-PULGAD: Saab kätte infotelgist ja tagastatakse 2. päeval finišis.

RINNANUMBRID: Rinnanumbrid on võistluskeskuses. Avatud rajal osalejad saavad rinnanumbrid infotelgist, avatud rajal on mõlemal päeval erinev number!. Rinnanumbri kandmine on kohustuslik. Rinnanumbrite kinnitamiseks vajalikud haaknõelad võtke palun ise kaasa.

Rinnanumbrile on lisaks numbrile trükitud võistleja nimi, võistlusklass, 1. päeva stardiaeg ning kaugused startidesse.

SPORDITARVETE MÜÜK: Võistluskeskuses on OÜ Skvaier ja T-Style OÜ müügiletid.

START:

Tänavu on ESS Kalevi Suvejooksu startide suuremate toetajate nimed –Vichy ja Premia. Stardi nimi on stardiprotokollides ära toodud. Jälgi starti juhatavatel viitadel olevaid logosid ja teel starti kileribasid puudel.

 1.päev - eraldistart

 • Nööri- ja tugirajale saab startida sobival ajal ajavahemikus 14.00-16.00
 • Stardiintervall on kõikides ülejäänud klassides 2 min.
 • Stardialasse sisenemine 2 min enne tegelikku stardihetke.
 • Kohtunikud kontrollivad SI nr ja rinnanumbri õigsust.
 • Start toimub kaardiämbri kõrvalt. Võistleja vastutab õige kaardi võtmise eest.
 • Stardi vahetus läheduses, kuid väljapool stardiala on saadaval lisalegendid ja kinnitusvahendid. Teipimisabi ei garanteerita.

2.päev - viitstart

 • Klassides MN8NR, MN10NR ja MN10TR on eraldistart. Stardikorraldus on sarnane 1. päevaga. Start on avatud 11.00-13.00
 • Ülejäänud klassides on viitstart. Klassi parim stardib esimesena ning vastavalt 1. päeva kaotusele järgemööda ülejäänud. Rohkem kui 30 min kaotanud ning esimese päeva tulemuseta võistlejad lähetatakse rajale 2-min intervalliga.
 • Teisel päeval on kasutusel hajutus, seega lisalegende ei pakuta. Vastav info on kaardi servas.
 • Stardikoridori sisenemine toimub 3 min enne stardiaega, minuti kaupa. Stardikoridoris palume tungivalt järjekorda enam mitte muuta.
 • Start antakse arvutimonitoril tiksuva stardikella järgi, stardihetke tähistab 1 piiks (eelpiikse ei ole).
 • Start toimub stardijoonelt, võistleja võtab kaardi oma klassi tunnusnumbriga kaardiämbrist (või stardi laualt kohtuniku juhendamisel) võistlusaja sees. Võistleja vastutab õige kaardi võtmise eest.
 • Viitstardi stardiaeg arvutatakse järgmiselt: Esimene võistleja stardib klassi stardi algusaeg + eelmise päeva minutid (ilma kümnendkohata) ja sekundid. Nt. Kui võitja aeg oli esimesel päeval 00:45:32 ja tabelis on näidatud klassi stardi ajaks 10:25:00, siis tegelikult stardib Ta 10:30:32 Arvutuskäik: 10:25:00 + 00:05:32 Iga järgnev võistleja samast klassist stardib oma kaotuse võrra liidrist hiljem. Need, kes kaotasid esimesel päeval kuni 30 minutit pääsevad viitstarti. Ülejäänud stardivad 2 minutiste vahedega pärast viitstartijaid. 2. päeva stardiprotokoll riputatakse korraldajate poolt võistluse kodulehele www.suvejooks.ee ja võistluskeskusesse kohe pärast protokolli valmimist.

TELKIMINE: Võistluskeskuses on võimalik telkida. NB! Lahtise tule kasutamine keelatud.

TOITLUSTAMINE: Võistluse ajal on võistluskeskuses avatud välitoitlustus.

Süüa ja juua pakub Rahva Võit!

TUALETID: Tualetid asuvad võistluskeskuses.

TULEMUSED: Finišialalt lahkudes saab iga võistleja oma finiši- ja etapiaegadega tulemustelehe. Jooksvad tulemused kuvatakse võistluskeskuses olevale ekraanile.

Online tulemused ilmuvad võistluse ajal võistluste kodulehel www.suvejooks.ee Samasse ilmuvad ka protokollid.

TÄIENDAV INFO: ESS Kalevi Suvejooksu kodulehel http://www.suvejooks.ee ja võistluste ajal infotelgist.

VÕISTLUSKESKUS: Võistluskeskusesse saab mööda Rakvere - Rannapungerja teed. Tähistus 21-lt kilomeetrilt.

Tähistuse alguse koordinaadid: 59°16'23.5"N 26°37'50.3"E

 

VÕISTLUSE KORRALDAJAD: SK LSF Pronoking Team ja ESS Kalev. 

RAJAMEISTRID: Rünno Sulg ja Lauri Tarlap

PEAKORRALDAJA: Lauri Olli

 

OKAS PÄKKA!